Showtimes

Movie Title 29 Feb 01 Mar 02 Mar 03 Mar 04 Mar 05 Mar 06 Mar
Onward ENG (P13) 02:00 PM
06:00 PM
07:55 PM
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
The Invisible Man ENG (P13) 07:10 PM
09:30 PM
11:50 PM
07:30 PM
11:15 PM
N/A N/A 07:10 PM
09:30 PM
11:50 PM
N/A N/A
Rasuk 2 (P13) 12:45 PM
02:25 PM
07:55 PM
09:45 PM
12:45 PM
02:25 PM
07:55 PM
09:35 PM
12:45 PM
02:25 PM
09:50 PM
11:30 PM
12:45 PM
02:25 PM
09:50 PM
11:30 PM
12:45 PM
02:25 PM
07:55 PM
09:45 PM
N/A N/A
Ratu Kala Jengking MALAY (P13) 10:40 AM
02:55 PM
09:40 PM
10:40 AM
02:00 PM
07:40 PM
09:40 PM
10:40 AM
02:00 PM
07:40 PM
09:40 PM
10:40 AM
02:00 PM
07:40 PM
09:40 PM
10:40 AM
02:00 PM
07:40 PM
09:40 PM
N/A N/A
The Closet KOR (P13) 10:50 AM
08:50 PM
10:50 PM
10:50 AM
02:55 PM
08:50 PM
10:50 PM
10:50 AM
02:55 PM
08:50 PM
10:50 PM
10:50 AM
02:55 PM
08:50 PM
10:50 PM
10:50 AM
02:55 PM
08:50 PM
10:50 PM
N/A N/A
Fantasy Island ENG (18) 10:50 AM
12:55 PM
03:00 PM
05:05 PM
09:50 PM
11:55 PM
11:10 AM
01:15 PM
03:20 PM
05:25 PM
09:50 PM
11:55 PM
11:10 AM
01:15 PM
03:20 PM
05:25 PM
07:30 PM
09:35 PM
11:40 PM
11:10 AM
01:15 PM
03:20 PM
05:25 PM
07:30 PM
09:35 PM
11:40 PM
10:50 AM
12:55 PM
03:00 PM
05:05 PM
09:35 PM
11:40 PM
N/A N/A
Rumah Kentang (NA) 10:50 AM
04:05 PM
06:00 PM
09:05 PM
10:50 AM
04:05 PM
06:00 PM
09:05 PM
10:50 AM
04:05 PM
06:00 PM
07:55 PM
09:05 PM
10:50 AM
04:05 PM
06:00 PM
07:55 PM
09:05 PM
10:50 AM
04:05 PM
06:00 PM
09:05 PM
N/A N/A
Midnight (P13) 12:20 PM
04:55 PM
11:00 PM
12:20 PM
04:55 PM
06:00 PM
11:00 PM
12:20 PM
04:55 PM
06:00 PM
11:00 PM
12:20 PM
04:55 PM
06:00 PM
11:00 PM
12:20 PM
04:55 PM
06:00 PM
11:00 PM
N/A N/A
Rock 4: Rockers Never Dai MALAY (P13) 12:35 PM
11:20 PM
12:35 PM
09:45 PM
11:45 PM
12:35 PM
09:45 PM
11:45 PM
12:35 PM
09:45 PM
11:45 PM
12:35 PM
11:45 PM
N/A N/A
The Call Of The Wild ENG (P13) 11:10 AM
03:10 PM
07:10 PM
11:10 AM
03:10 PM
07:10 PM
11:10 AM
03:10 PM
07:10 PM
11:10 AM
03:10 PM
07:10 PM
11:10 AM
03:10 PM
07:10 PM
N/A N/A
Brahms: The Boy II ENG (P13) 10:40 AM
02:35 PM
11:40 PM
10:40 AM
02:35 PM
11:40 PM
10:40 AM
02:35 PM
11:40 PM
10:40 AM
02:35 PM
11:40 PM
10:40 AM
02:35 PM
11:40 PM
N/A N/A
Sonic The Hedgehog ENG (P13) 04:10 PM
06:05 PM
07:55 PM
04:10 PM
06:05 PM
07:55 PM
04:10 PM
06:05 PM
07:55 PM
04:10 PM
06:05 PM
07:55 PM
04:10 PM
06:05 PM
07:55 PM
N/A N/A
Perempuan Tanah Jahanam (18) 06:40 PM
06:40 PM
06:40 PM
06:40 PM
06:40 PM
N/A N/A
M4M4 MALAY (P13) 12:50 PM
04:00 PM
12:50 PM
04:00 PM
12:50 PM
04:00 PM
12:50 PM
04:00 PM
12:50 PM
04:00 PM
N/A N/A
Harley Quinn: Birds Of Prey ENG (18) 01:05 PM
05:05 PM
01:05 PM
05:05 PM
01:05 PM
05:05 PM
01:05 PM
05:05 PM
01:05 PM
05:05 PM
N/A N/A